هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

ریتیگ داران بین المللی شطرنج در شهرضا:


1- فرزاد جمالی1876

2-مهدی رومیفرد1797

3- مسعود نصیرپور 1795

4- حسین قدیری 1645

5- غلام حسین خسروانی 1574

6- امین محمدی1527

7 - یونس همتی 1525

8- حمیدرضا مردانی 1497

9- فاطمه پورمند 1451

10-پوریا جمالی 1420

11-سید محمد امین صالح 1409

12- دانیال طاهری 1400

13- سپهر صادقی 1333

14-رضا داریوش1349

15- پارسا آقاپور 1344

16- حمید نصیری 1322

17- سهیل چاوشی1316

18- دانیال چاوشی1279

19-آرمین صادقپور 1269

20- محمد یاسین دهقان 1268

21- محمد رضا روان خواه1225

22- بهمن مرادی 1218

23-عارفه اباذری 1183

24- مبینا میر اجاق 1156

25- زینب مختاری 1149

26-ایلیا طاهری 1132

27-امیر محمد رضایی1080