هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

چارت تشکیلاتی هیات شطرنج شهرستان شهرضا  :

1- اقای عباس پورمند ................................. ریس هیات

2- خانم فروغ ممیز  ................................... نایب ریس

3- آقای فرزاد جمالی ................................. دبیر هیات

4- آقای حسین قدیری ............................... کمیته ی مربیان

5- آقای مسعود نصیرپور ............................. کمیته ی مسابقات

6- خانم مژگان اسحاقی ............................ کمیته ی داوران

7_خانم مینا طاهری ............................... امور فرهنگی و روابط عمومی