هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

داوران فعال هیات شطرنج شهرستان شهرضا:

1-سید وحید موسوی (درجه 1)
2- غلام حسین خسروانی(درجه 2)
3-مسعود نصیرپور(درجه 2)
4-حسین قدیری(درجه 3)
5-بهمن مرادی(درجه 3)
6-فرزاد جمالی (درجه 3)
7- مایده کرمانی(درجه 3)
8-مژگان اسحاقی (درجه 3)
9-فروغ ممیز(درجه 3)
10- بهناز کریمی (درجه 3)
11-ویدا امیری  (درجه 3)