هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

هیات شطرنج شهرستان شهرضا

پایگاه اطلاع رسانی هیات شطرنج شهرستان شهرضا

مربیان فعال هیات شطرنج شهرستان شهرضا:

1-فرزاد جمالی 
2- مهدی رومیفرد
3-مسعود نصیرپور
4-حسین قدیری
5-غلام حسین خسروانی
6-سید وحید موسوی
7-جواد صنایعی 
8-مژگان اسحاقی 
9-فروغ ممیز
10- بهناز کریمی 
11-ویدا امیری